Tag Archives: EU

Smernica o kolektívnej správe práv

V súvislosti s pripravovanou smernicou o kolektívnej správe práv sa do popredia dostáva otázka využívania verejných licencií členmi organizácií kolektívnej správy práv. Aj napriek tomu, že návrh smernice pôvodne nevenoval prílišnú pozornosť tejto otázke, bolo predstavených niekoľko zmien, ktoré by mali zabezpečiť možnosť slobodného výberu verejnej licencie pre osoby s členstvom v niektorej z organizácií. […]