Tag Archives: internet

Európsky dialóg o správe internetu

EuroDIG (European Dialogue on Internet Governance) sa uskutoční v dňoch 14.-15. júna 2012 v Štokholme.  Na konferencii sa môžte viac dozvedieť o tom, kto stanovuje pravidlá na internete. Pozornosť sa zameria na rozličné témy, napr. ochrana detí na internete, právo duševného vlastníctva v digitálnom prostredí, otvorený prístup k verejnému sektoru, data retention, súkromie v online […]