Tag Archives: legislativa

Návrh zmeny autorského zákona pre podporu verejných licencii

Dňa 27.9.2011 bol na Slovensku podaný poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa autorský zákon. V prípade schválenia tohto zákona, by sa na Slovensku umožnilo portovanie Creative Commons, ale aj využívanie iných verejných licencií.

Návrh smernice o predĺžení doby ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov

Dňa 6.9.2011 bol publikovaný IRIGHTS DOSSIER:TERM EXTENSION FOR RELATED RIGHTS IN SOUND RECORDINGS. Dokument popisuje proces, pozadie a časový plán návrhu európskej smernice na predĺženie doby ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov a  zvukových záznamov, ktorý predstavuje významnú prekážku vo voľnom šírení týchto predmetov ochrany. Dokument, ktorý si tu môžte stiahnuť, je licencovaný pod CC […]

Posted in Oznamy | Tagged , , | Comments Off on Návrh smernice o predĺžení doby ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov