Tag Archives: organizácia kolektívnej správy

Smernica o kolektívnej správe práv

V súvislosti s pripravovanou smernicou o kolektívnej správe práv sa do popredia dostáva otázka využívania verejných licencií členmi organizácií kolektívnej správy práv. Aj napriek tomu, že návrh smernice pôvodne nevenoval prílišnú pozornosť tejto otázke, bolo predstavených niekoľko zmien, ktoré by mali zabezpečiť možnosť slobodného výberu verejnej licencie pre osoby s členstvom v niektorej z organizácií. […]

Projekt spolupráce organizácie kolektívnej správy a Creative Commons

Vo Francúzsku vznikol nový pilotný projekt medzi Creative Commons Francúzsko a najväčšou organizáciou kolektívnej správy SACEM. V rámci tohto pilotného projektu môžu členovia SACEMu využívať jednu z troch nekomerčných licencií Creative Commons. SACEM však bude naďalej vyberať odmeny za komerčné využívanie predmetov ochrany. Toto je už štvrtý pilotný projekt s veľkou organizáciou kolektívnej správy podporovaný […]