Tag Archives: smutok

Príprava licencie Creative Commons 4.0

Creative Commons začalo diskusiu ohľadne pripravovanej licencie Creative Commons verzie 4.0. V priebehu najbližších troch mesiacov sa budú zbierať pripomienky a problémy, ktoré by nová verzia mala vyriešiť. Následne by mala pracovná skupina začať pracovať na návrhu tejto novej licencie. Bohužiaľ, kvôli  zlyhaniu Národnej rady Slovenskej republiky, bude náš právny systém stále nekompatibilný s novou […]

Návrh smernice o predĺžení doby ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov

Dňa 6.9.2011 bol publikovaný IRIGHTS DOSSIER:TERM EXTENSION FOR RELATED RIGHTS IN SOUND RECORDINGS. Dokument popisuje proces, pozadie a časový plán návrhu európskej smernice na predĺženie doby ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov a  zvukových záznamov, ktorý predstavuje významnú prekážku vo voľnom šírení týchto predmetov ochrany. Dokument, ktorý si tu môžte stiahnuť, je licencovaný pod CC […]

Posted in Oznamy | Tagged , , | Comments Off on Návrh smernice o predĺžení doby ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov