Tag Archives: verejný sektor

Open Policy Network

Open Policy Network (OPN) predstavuje novozaloženú koalíciu organizácií a fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na vytváraní a implementácií politík smerujúcich k zabezpečeniu sprístupnenia výsledkov projektov financovaných z verejných prostriedkov. Príkladom by mohol byť Department of Labor, kde bola vytvorená grantová schéma, ktorá podporuje práve vytváranie učebníc a vzdelávacieho materiálu, ktorý je potrebné sprístupniť využitím otvorených licencií. K prvým projektom OPN […]

Európsky dialóg o správe internetu

EuroDIG (European Dialogue on Internet Governance) sa uskutoční v dňoch 14.-15. júna 2012 v Štokholme.  Na konferencii sa môžte viac dozvedieť o tom, kto stanovuje pravidlá na internete. Pozornosť sa zameria na rozličné témy, napr. ochrana detí na internete, právo duševného vlastníctva v digitálnom prostredí, otvorený prístup k verejnému sektoru, data retention, súkromie v online […]